roplesdefruk

Model: Q-5

Popularny rozmiar z dużym potencjałem na popyt rynkowy. Zdecydowaną zaletą jest jej wysokość , bo aż 5,8 metra, w porównaniu do innych scen dostępnych na rynkach w tym rozmiarze. Doskonały stosunek wysokości do szerokości gwarantuje elegancki wygląd. Idealna pod średniej wielkości występy i koncerty. Wysoka  jakości w rozsądnej  cenie sprawiła, iż Q-5 zyskała olbrzymią popularność   na rynkach europejskich.

Dane

      Czas: 60min     nocheating

  2 Osoby            nocheating

  s   Powierzchnia: 50m2

  w   Szerokość max. : 11m

  w   Szerokość podium. : 8m

  h  Wysokość max. : 5,8m

  d  Głębokość: 6m

POBIERZ SPECYFIKACJE

Download PDF

CENA: 270 000 zł* (BRUTTO)

Zapytaj o dostępność

* typ: TANDEM

 


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 


Znak CE

ceSkrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, co po polsku oznacza zgodny z dyrektywami UE. Założenia, jakie legły u podstaw Unii Europejskiej opierały  się  na 3 podstawowych zasadach: swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału. Państwa członkowskie UE zdecydowały się na zniesienie wszelkich barier w handlu między sobą. W ten sposób powstał obszar, w którym przepływ towarów odbywa się, jak niegdyś na rynku krajowym, tyle że w skali Wspólnoty. Obszar ten nazwano Jednolitym Rynkiem Europejskim (Wspólnym Rynkiem).

 

Jedną z barier w handlu między państwami są krajowe wymagania dotyczące np. jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Każdy kraj tworzył przez lata własny system przepisów i norm, często znacznie różniący się od innych. Oznaczało to, iż producent chcąc sprzedawać swój produkt w innych krajach, musiał za każdym razem spełniać inne wymagania. Tak więc, by osiągnąć ideał swobodnego przepływu towarów  znieść te różnice. Nie można było jednak, ze względu na bezpieczeństwo konsumentów, zlikwidować norm. Należało zatem tak zharmonizować systemy krajowe, aby na obszarze całej Wspólnoty towary podlegały takim samym wymaganiom. Na szczeblu UE postanowiono stworzyć europejskie akty prawne, zwane DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA określające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku na Jednolitym Rynku Europejskim.

Poddaliśmy naszą Szybką Mobilną Scenę Q-5   ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia,  i po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej oceny nasz produkt oznaczyliśmy znakiem CE. SpeedMobileStage nanosząc oznakowanie CE deklaruje, iż wyrób (SMS Q-5), który wprowadza do obrotu jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw, które go dotyczą.


Deklaracja zgodności  CE :


 

Normy Europejskie  – EN

W każdym kraju członkowskim UE i EFTA teksty norm krajowych wprowadzających Normy Europejskie są takie same. Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ma oznaczenie PN-EN, niemiecka DIN-EN itd. Ma to decydujące znaczenie przy swobodnym przepływie towarów na rynku europejskim. Jako producent Estrad, posługujący się swoją normą krajową PN-EN, mamy pewność, że wypełniając jej postanowienia spełniamy  jednocześnie postanowienia norm pozostałych krajów UE i EFTA. Mimo iż stosowanie się do norm jest dobrowolne podjęliśmy ocenę zgodności SMS Q-5 dla europejskich normy EN- 13782  oraz EN-13814   z pozytywnym skutkiem.

en12-kopia

 


Certyfikat zgodności:


 

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1

Właściwości pożarowe poszczególnych komponentów mają  ogromne znaczenie szczególnie w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pożaru. Ich odpowiedni dobór może zapewnić bezpieczeństwo ludziom, umożliwiając skuteczną ewakuację, a także zmniejszyć prędkość rozprzestrzeniania się pożaru i tym samym zmniejszyć wielkość strat związanych z niszczycielskim działaniem ognia. Pożar  może rozprzestrzeniać się w bardzo szybkim tempie, powodując ogromne straty materialne i stwarzając zagrożenie dla przebywających  osób. Stąd też wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej są dla nas najwyższym priorytetem.

W procesie projektowania jak i produkcji wykorzystaliśmy europejską  normę EN 13501-1, która  została przygotowana na potrzeby dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych , a w szczególności Dokumentu Interpretacyjnego numer 2: Bezpieczeństwo pożarowe (OJC62Vol.37). Podaje ona zasady klasyfikacji wspólne dla krajów Unii Europejskiej w zakresie reakcji na ogień dla wszystkich wyrobów budowlanych. 


Klasyfikacja dla SMS: Q-5  w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1 :


Analiza obliczeniowa konstrukcji sceny.

eurocodStatyka obliczeniowa to  jeden z ważniejszych kroków w stronę weryfikacji bezpieczeństwa konstrukcji naszych Estrad Mobilnych. Do analizy obliczeniowej  wykorzystaliśmy  profesjonalne oprogramowanie renomowanej  firmy AUTODESK. Nasi uprawnieni i wykwalifikowani  konstruktorzy zwymiarowali konstrukcję sceny  kierując się między innymi najnowszymi  EUROKOD-AMI. Eurokody to zestaw Norm Europejskich określających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie Dokumentu Harmonizacyjnego. Dzięki analizie obliczeniowej krytycznych stanów nośności konstrukcji sceny, zyskaliśmy wiedzę, a nasi klienci  ogromny współczynnik bezpieczeństwa.


Do dyspozycji naszych klientów oddajemy szczegółową analizę obliczeniową naszej Sceny Mobilnej  Q-5.


Sprawdzanie wytrzymałości sceny – metoda praktyczna. 

W praktyce inżynieryjnej rozróżnia się dwie formy sprawdzenia wytrzymałości urządzeń i konstrukcji przenoszących obciążenia statyczne i dynamiczne.

a) metodę obliczeniową;
b) metodę praktyczną, polegającą na wykonaniu prób obciążeniowych.

Niniejsza publikacja traktuje o metodzie drugiej, polegającej na przeprowadzaniu prób wytrzymałościowych sceny. Aby przeciwdziałać awariom sceny  bądź uszkodzeniom osprzętu  na skutek nadmiernego przeciążenia , a tym bardziej zapewnić bezpieczeństwo ludziom, postanowiliśmy zweryfikować wyniki obliczeniowe próbą obciążeniową.

Zakładając , że nasza scena Q-5 powinna być taka, by wytrzymała obciążenia większe niż dopuszczalne o co najmniej 150%  (tzw. współczynnik bezpieczeństwa – 150%) postanowiliśmy poddać tytułową scenę testom obciążeniowym i udowodnić  metodą praktyczną , że nie rzucamy słów na wiatr, a nasz produkt jest bezpieczny i  najwyższej jakości.

Do przeprowadzenia próby użyliśmy 972 sztuk bloczków betonowych o łącznej  wadze  27,2 ton.

 

 


Szczegółowa dokumentacja z przeprowadzonej próby obciążeniowej.


Europejskie świadectwo homologacji.

Nasze Szybkie Sceny Mobilne, zgodnie z  dyrektywą ramową UE 2007/46/WE,  posiadają europejskie świadectwo homologacji  które jest niezbędne do zarejestrowania pojazdu w każdym kraju UE. 

Homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu. Władza homologacyjna na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej, wydaje świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do jego rejestracji. Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych. Homologacja europejska wydawana jest w jednym z państw członkowskich UE zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE i obowiązuje na terenie całej Unii. Innymi słowy pojazd posiadający europejskie świadectwo homologacji można sprzedać i zarejestrować w każdym państwie UE.

Świadectwo zgodności WE   wystawiane jest w orginale  dla każdej naszej przyczepy o indywidualnym numerze VIN umożliwiającym  prawidłową identyfikację każdego pojazdu. Wzór świadectwa zgodności WE do pobrania w PDF.

 

kurs operatora szybkiej mobilnej sceny

SpeedMobileStage przeprowadza dla wszystkich swoich klientów kurs Operatora Szybkiej Mobilnej Sceny z zakresu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania sceny mobilnej. Kurs jest bezpłatny,  obowiązkowy i trwa około 8 godzin. Instruktor  poświadcza ukończenie kursu przez użytkownika stosownym certyfikatem.

scena-mobila-q5-34


CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
   Procedury/Bezpieczeństwo;

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
Montaż/Demontaż/Użytkowanie; 
Nazwa Użytkownika: estradymnx-Q5_PL

 


Certyfikat ukończenia kursu „Operatora SMS Q-5” – wzór 


SpeedMobileStage  gwarantuje sprawne działanie swoich Szybkich Scen Mobilnych  przez okres 60 miesięcy  pod warunkiem korzystania z nich  zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oraz przystąpienia do programu okresowych dobrowolnych  badań kontrolnych „Protect Servis”.W przypadku nie podjęcia programu okresowych dobrowolnych  badań kontrolnych „Protect Servis” dla zakupionej sceny mobilnej producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy. Szczegółowe warunki GWARANCJI oraz programu PROTECT SERVIS do pobrania w PDF.

 

 

 


KATALOG CZĘŚCI: Q-5


supportSpeedMobileStage projektuje i buduje swoje mobilne sceny tak aby działały przez długie lata. Lecz w przyszłości możesz potrzebować naszej pomocy. Dlatego zawsze przygotowani – posiadamy  doskonale zaopatrzony magazyn części zamiennych. 90% części   do naszych scen mobilnych  posiadamy u siebie,  co znacząco skraca czas ewentualnej dostawy. Dla wygody użytkownika  stworzyliśmy KATALOG CZĘŚCI zamiennych i eksploatacyjnych, który może być pomocny w identyfikacji poszczególnych komponentów.

 

 


PROTECT SERVIS


Program „PROTECT SERWIS” to cykl  okresowych , nieobowiązkowych  badań kontrolnych twojej sceny.  Program  serwisowy   ma na celu ustalić ogólny pozom bezpieczeństwa   sceny mobilnej ,  jej ramy , układu jezdnego , struktury nośnej , nawierzchni, oraz poszycia. Badania przeprowadza i dokumentuje producent.  Szczegółowe warunki do pobrania w pliku PDF.

 

protect

 

 


WYPOSAŻENIE


To kolejny innowacyjny pomysł  firmy SpeedMobileStage, który stanowczo poprawił komfort pracy i znacząco skrócił czas montażu Scen Mobilnych. Prosty, manualny system hydrauliczny  zaskoczył  swoja niezawodnością.Układ umożliwił proste i bezpieczne  podniesienie podestu Sceny  Q-5 na niespotykaną wysokość  140 cm –  to rewelacyjny  wynik  w skali Europejskiej, co sprawiło, iż Q-5 stała się bardziej „rajderowa” niż inne.

 

Cytat: „Największą  zaletą  rozwiązania jest to, iż stało się możliwe obciążenie tylko tylnej części dachu sceny światłem o masie 400 kg (obciążenie części przedniej dachu 0 kg) i bezpieczne jego podniesienie  bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji dachowej, co u większości jest niemożliwe.”

 

 

System hydraulicznego podnoszenia dachu za pośrednictwem czterech siłowników hydraulicznych i dzielnika strumienia  to projekt naszego autorstwa.  To innowacyjne rozwiązanie,  jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek Europejski 8 lat temu. System umożliwia  podwieszenie na dźwigarach dachowych  światła lub  innego sprzętu o wadze nawet 800 kg – (200 kg / Dźwigar) bezpośrednio z podestu  i bezpieczne jego podniesienie na wysokość 5,6 metra. Był to przełom w dziedzinie produkcji Scen Mobilnych, gdyż wyeliminowaliśmy ryzyko związane z pracą na wysokości podczas wieszania oświetlenia,  a drabiny odeszły do lamusa.   Dzięki długoletniej praktyce i badaniom,  mamy największe  doświadczenie i wiedzę w budowaniu układów hydraulicznych tego typu , a tytułowy system  dopracowaliśmy do perfekcji by był bezpieczny i działał bezawaryjnie długie lata.

Wybierając nasz produkt masz pewność, że wybierasz jakość i niezawodność!

Nasz układ hydrauliczny zasilany jest niezawodną pompą z silnikiem elektrycznym  o  napięciu znamionowym  240 V. Zasilacz o mocy 1500W pracuje z 50% zapasem  co sprawia iż można go zakwalifikować do komponentów niezniszczalnych.Nasz zasilacz może pracować „NON-STOP”  w przeciwieństwie do zasilaczy 12V , które zwykle ulegają przegrzaniu po 5 min pracy z uwagi na ogromny pobór prądu. Pompa współpracuje z każdym małym spalinowym agregatem prądotwórczym o mocy min 2 kW, co rozwiązuje problem zasilania w szczególnych przypadkach. Zupełny brak zasilania także nie jest problemem gdyż układ posiada „support” – pompę ręczną. Rozwiązanie jest bardziej czasochłonne ale wymaga tylko siły mięśni.

 

230v

Q-5 jak wszystkie sceny z rodziny profilowanych ma dość specyficzną konstrukcję dachu, która wymaga przy każdorazowym montażu idealnego naciągnięcia plandeki dachowej, co nie zawsze jest możliwe. Plandeka PCV z uwagi na swoje właściwości jest podatna na skurcz w niskich temperaturach i rozciąganie w wysokich, co sprawia, iż optymalne napięcie plandeki staje się jeszcze trudniejsze. Niedostatecznie napięta plandeka  na dachu  o minimalnym spadku może być bardzo dużym problemem. Zalegająca woda w zwisach plandeki osłaniającej dach powoduje zjawisko nawarstwiania (im więcej wody tym większy zwis , itd.). W ekstremalnych przypadkach niekontrolowane obciążenie konstrukcji dachu może  prowadzić do jej uszkodzenia.

„Pompowany dach”  to nowatorskie rozwiązanie, które dało nam gwarancję, że niezależnie od warunków pogodowych, temperatury i napięcia początkowego plandeki woda deszczowa  zostanie zawsze odprowadzona z dachu Naszej Sceny Q-5. „Patent” polega na ciągłym napinaniu plandeki przez tłoczenie powietrza do dwóch komór powietrznych na dachu sceny. Tłoczenie powietrza to zasługa małej  cichej i niezawodnej dmuchawy zainstalowanej u szczytu dachu sceny zasilanej prądem o napięciu 230V. Z uwagi na małą moc (100W), dmuchawę można zasilać „przetwornicą samochodową 12/230”   w razie awarii zasilania stacjonarnego. Rozwiązanie to jest dość popularne i stosowane od lat w całorocznych  halach i kortach o dachach  krytych plandeką PCV.

Cytat: „Pompowany dach to nie tylko bezpieczeństwo, ale także elegancki i zawsze idealnie napięty dach Sceny Q-5 „.

 

wiatromierz-1-300x275Wiatr wciąż jeszcze należy do niezbyt dobrze zbadanych żywiołów i co jakiś czas sprawia  szokujące niespodzianki. Jest jednym z najpotężniejszych zjawisk przyrody i dysponuje ogromnym potencjałem energii. Scena  jak każda wolno stojąca konstrukcja jest szczególnie podatna na silne podmuchy wiatru. By zniwelować ryzyko , SpeedMobileStage wykonała szereg badań i prób by opracować schemat postępowania na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków w czasie  eksploatacji Sceny Mobilnej. Q-5 została wyposażona w mobilny system nadzoru prędkości wiatru o zasięgu do 100 m (opcja dodatkowa do 500 m). Czujnik po ówczesnym zainstalowaniu i skonfigurowaniu oprogramowania na twoim telefonie lub tablecie wysyła dane do twojego urządzenia o prędkości wiatru co 2 sekundy. Program analizuje  dane odebrane z czujnika i przy zarejestrowaniu określonej wartości uruchamia alarm oraz wydaje informację o schemacie postępowania w określonej sytuacji. Materiał video obrazuje działanie „Wind IQ ” jako system monitoringu i szybkiego reagowania.

 

 


Instrukcja instalacji i użytkowania oprogramowania WIND-IQ  dla  sms: Q-5. 


Oprogramowanie  WIND-IQ  dla  sms: Q-5. 


„Oświetlenie techniczne LED” to system 10 halogenów o łącznej mocy 100 W i prądzie znamionowym 240 V. Lampy zamocowane wokoło ramy przyczepy i jej wnętrzu  rozświetlają teren w promieniu  15-20 m, co znacząco poprawia komfort pracy nocą. Naświetlacze dobraliśmy i  zainstalowaliśmy w taki sposób by nie oślepiały operatorów w czasie pracy.  Wysokie IP (56)  gwarantuje żywotność i jakość. Lampy można zasilać z poziomu napięcia stacjonarnego 240 V , agregatu a nawet przetwornicy samochodowej.

ws3000Niebezpieczne wężykowania, kiwania i drgania przyczepy występują z powodu kolein, bocznych podmuchów wiatru czy przy wyprzedzaniu samochodów ciężarowych i autobusów. Niewłaściwa reakcja może mieć poważny skutek. System tłumienia wężykowania WS  ze stabilizacją toru jazdy i układem jedno dźwigniowym tłumi permanentnie groźne wężykowania i kiwania przyczepy już w zarodku, zapewniając w ten sposób stabilną jazdę.

WS  ma wypróbowaną, znakomitą zasadę działania, w której elementy cierne są dociskane do kuli haka samochodu osiowo, tj. od tyłu do przodu, silnymi sprężynami. Pasuje do wszystkich przyczep i ma maksymalny uciąg 3 500 kg. Bezkonkurencyjny mechanizm jedno dźwigniowy sprawia, że wszystkimi funkcjami można sterować za pomocą tylko jednej dźwigni. Stabilizator sprawdza się w szczególności w przyczepach o dużych gabarytach i masie jak w przypadku Q-5.  Sprawdź jak to działa:

 

Zawieszenie przyczepy  Q-5  stanowi zespół jezdny, w którego kwadratową rurę wciśnięte są wraz z gumowymi wałkami osie wahaczy. Wałki te są odpowiednio naprężone i umieszczone w narożnikach kwadratowego korpusu. Amortyzacja odbywa się poprzez obrócenie profilu wewnętrznego w stosunku do profilu osi, co powoduje elastyczne odkształcanie się wałków gumowych. Zawieszenie tego typu nie wymaga konserwacji i charakteryzuje się długą żywotnością z uwagi na prostą budowę. Dla cięższych i dużych przyczep amortyzatory są po prostu niezbędne. Q-5 posiada amortyzowane zawieszenie co znacząco poprawia komfort jazdy. Dzięki amortyzowanemu zawieszeniu przyczepa jest stabilniejsza i zdecydowanie lepiej trzyma się drogi co przekłada się na bezpieczeństwo i komfort jazdy zestawu pojazdów.

 

5429-1

hajazdowy-hamulecHamulec najazdowy to wymagany prawem standardowy  element wyposażenia SMS Q-5 . Hamulec  wykorzystuje do funkcjonowania masę własną przyczepy  i bezwładność. Podczas hamowania rozpędzona przyczepa napiera dyszlem na hak samochodu – w tym momencie uruchamiany jest ów hamulec najazdowy. Umieszczone w dyszlu tłoczysko bądź zespół dźwigni rozpoczyna procedurę hamowania – szczęki cierne stykają się z powierzchnią bębna i przyczepa wytraca swoją prędkość.

 

 

etsQ-5 może zostać wyposażona w nowoczesny system ETS.  Nowe rozwiązanie zapewnia  bezpieczeństwo przez zwiększenie skuteczności hamowania i stabilizację toru jazdy przyczepy.  Zasada działania systemu wykorzystuje ciśnienie hydrauliczne wytworzone przez zasilaną elektrycznie pompę. W celu stworzenia takiego systemu przebudowano najazdowy układ hamulcowy. Wzbogacono go o czujniki przyspieszenia, zespół zaworów, pompę i amortyzator hydrauliczny, komputer oraz zaczep stabilizacyjny z urządzeniem dociskowym. Mała pompa stale zapewnia ciśnienie wystarczające do szybkiego zadziałania hamulca, zmniejsza też zapotrzebowanie na energię. Dlatego systemowi wystarcza zasilanie prądem z instalacji samochodu osobowego. System Knott stabilizuje wahania wzdłużne przez szybkie wytworzenie ciśnienia i monitorowanie go w układzie hamulcowym. Jeżeli czujniki w przyczepie rozpoznają początek ruchu wahadłowego, układ hydrauliczny natychmiast przekazuje ciśnienie na hamulce i w ten sposób stabilizuje zespół samochód-przyczepa. Układ monitoruje prędkość wszystkich kół przyczepy.Jeżeli grozi zablokowanie któregoś koła, ETS zmniejsza ciśnienie hamowania i w razie potrzeby ponownie je zwiększa, podobnie jak ABS w samochodzie. ETS pomaga także podczas jazdy wstecz. Jeżeli system wykryje ruch kół wstecz, automatycznie odblokowuje hamulce, przy ruchu kół wprzód system jest ponownie gotowy do hamowania. System ETS umożliwia automatyczne przestawianie i regulację hamulca. W układzie jest elektronicznie sterowany zaczep stabilizujący, co zmniejsza zużycie sprzęgu i zapobiega powstawaniu hałasu (stukania kuli), również z powodu zastosowania elementów ciernych o zmiennym docisku kuli. Kierowca kontroluje wszystkie funkcje urządzenia (również usterki) dzięki małemu wskaźnikowi, który drogą radiową odbiera sygnały z układu elektronicznego przyczepy.

 


ETS – opcja dodatkowa (tylko tandem) –  Zapytaj o cenę.


System EasyDriver  to funkcjonalne urządzenie , dzięki któremu przestawianie przyczepy nigdy nie było  tak proste. Dzięki  EasyDriver przyczepa zyskała własny napęd co sprawia iż dostęp do ciasnych i wąskich miejsc stał się możliwy.

 

 


Opcja dodatkowa – Zapytaj o cenę.


 
Podest sceny Q-5 pracuje w zakresie wysokości od  1m  do nawet 1,4 m. Dzięki kompaktowym i lekkim   schodom nie musisz  martwić się   o nieprawidłowy  kąt nachylenia stopni  oraz komfort ruchu użytkowników. Schody dzięki swej innowacyjnej budowie posiadają możliwość szybkiej i łatwej  regulacji kąta nachylenia stopni.   – Bo komfort i bezpieczeństwo to SpeedMobileStage.

 

 

siatka-sceniczna Q-5 w standardowym wyposażeniu posiada siatki osłaniające i banery frontowe w kolorze czarnym wykonane na bazie siatki PCV o gramaturze 300g/m2. Siatki wykonane są z materiału o klasie palności B (niezapalne). Przepuszczalność powietrza na poziomie 40% gwarantuje rozsądne parametry statyczne. To jedna z najgęstszych siatek dostępnych na rynku a jej wymiar oczna wynosi 1mm , co zapewnia osłonę przed zacinającym deszczem na poziomie 90%. Kotary są elastyczne , odporne na UV i doskonale sprawdzają się w niskich jak i wysokich temperaturach (-20 – +70 sto. C).

Wielu najemców scen życzy sobie wykonanie własnych dedykowanych pod event  siatek i banerów, dlatego dla wygody naszych klientów oddajemy schemat ich wykonania z naniesionymi wymiarami i detalami. Banery dzięki dokumentacji PDF wykona każdy zakład specjalizujący się w zgrzewaniu materiałów plandekowych PCV.Dzięki zainstalowanym wyciągarkom elektrycznym do wyciągania nagłośnienia liniowego zaoszczędzisz swój czas i energię. Ten prosty system dwóch wciągarek  zasilanych prądem o napięciu 240 V podniesie system liniowy w kilkanaście sekund a ty nie pobrudzisz sobie rąk łańcuchem. Maksymalny udźwig wyciągarek to 200 kg/ stronę co odpowiada dopuszczalnej wartości obciążenia wieży.

 

11694751_901156739957359_2291751382357951760_n

 SpeedMobileStage zaprojektował scenę Q-5, tak by cały proces montażu odbywał się z poziomu gruntu, podestu lub drabinki o maksymalnej wysokości 60 cm. W myśl niektórych przepisów krajowych pracownik wykonujący pracę na wysokości powinien posiadać odpowiednie uprawnienia lub kwalifikację. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom SpeedMobileStage całkowicie wykluczył z procesu instalacji sceny Q-5 pracę na wysokości.  Miedzy innymi :

  • Montaż słupów   z poziomu podestu scenicznego. (nie musisz wspinać się po słupach w celu ich zakotwienia do konstrukcji dachu).
  • Instalacja do 800kg oświetlenia  scenicznego przed podniesieniem dachu   z poziomu podestu scenicznego (drabiny odeszły do lamusa).

Problem „pompowania i falowania  plandeki” w czasie jazdy w tylnej części przyczepy to bolączka każdej sceny z rodziny profilowanych. Dzieje się tak, ponieważ powietrze które opływa przyczepę podczas jazdy dostaje się między plandekę, a podest, wypychając PCV na boki. Zjawisko powoduje rozciąganie się plandeki, przecieranie jej , a w rezultacie przyśpieszone jej zużycie. SpeedMobileStage zaprojektował system szybkich złączy, spinek i pasków. System umożliwia idealne napięcie profilowanej plandeki  co niweluje zjawisko „pompowania i falowania plandeki” do minimum.

 

spinki-min
 


Osprzęt techniczny to narzędzia i komponenty   niezbędne  do prawidłowej instalacji sceny. Należą do nich między innymi: Gaśnica, Klucz do kół , Trójkąt ostrzegawczy, Klucz dynamometryczny, Śledzie, Odciągi, Drabinka, Młotek 3kg. Całość zamknięta w wbudowanych w ramę eleganckich, hermetycznych  skrzynkach narzędziowych.

Przechowywanie sceny mobilnej to prosty i niekłopotliwy zabieg. Dopuszcza się przechowywanie przyczepy bezpośrednio „pod gołym niebem” lecz zalecamy aby na czas dłuższego postoju (np. okres zimowy) , kiedy urządzenie nie jest użytkowane trzymać je pod zadaszeniem. Z naszego doświadczenia wynika, iż wydłuża to znacząco żywotność sceny. W przypadku braku możliwości zadaszenia urządzenia proponujemy okrycie przyczepy  pokrowcem, który jest dostępny w naszej ofercie.

 

pokrowiec-1

 

 


Opcja dodatkowa – Zapytaj o cenę.logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos