roplesdefruk

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, by móc prowadzić zestaw pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony, należy posiadać prawo jazdy kategorii B+E. 
Odpowiedni dobór ciągnika to podstawa komfortowej  i bezpiecznej  jazdy podczas transportu sceny mobilnej.Prawo określa jasno – Dopuszczalną masę ciągnionej przyczepy dla danego auta określa jego producent na tabliczce znamionowej.Dopuszczalną masę ciągnionej przyczepy z hamulcem najazdowym należy szukać w dowodzie rejestracyjnym w polu O1.

Reguła jest prosta im cięższy ciągnik tym większy komfort i bezpieczeństwo  jazdy z przyczepą.

Prawo drogowe określa maksymalną długość zespołu pojazdów i wynosi ona 18,75 m.
Maksymalny nacisk na hak auta określa producent i wynosi zazwyczaj 150 kg.
W każdym przypadku kiedy kierujemy pojazd lub zespół pojazdów o DMC powyżej 3,5 t mamy obowiązek wyposażyć auto w VIATOLL.

Mówiąc krótko – TAK viatoll jest niezbędny gdy poruszamy się drogami objętymi mytem.

Przedsiębiorca, który nie prowadzi firmy transportowej i chce wykonywać przewozy drogowe (przewozy sceny mobilne) tylko na własne potrzeby, pomocniczo w stosunku do swojej działalności podstawowej, musi uzyskać specjalne zaświadczenie.

Przewóz rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym obliguje przedsiębiorcę do uzyskania  zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności (art. 33 u.t.d.). 500 złotych tyle wynosi opłata za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy na czas nieokreślony.

Podsumowując – zanim podepniesz scenę do haka auta musisz udać się do swojego  urzędu komunikacji  i zakupić zaświadczenie na przewóz własny.

Oferujemy możliwość nadruku, lecz odradzamy takie rozwiązanie gdyż z doświadczenia wiemy, że niektórzy najemcy waszej sceny  mogą sobie nie życzyć tego typu reklamy. Proponujemy rozwiązania typu banery lub afisze które łatwo i szybko można ukryć jeśli zajdzie taka potrzeba. W dziale serwis udostępniamy rysunki siatek i kotar które tanio i szybko można powielić z nadrukiem.
Standardowy kolor plandeki dachowej oraz siatek bocznych to czarny. Czarny jest kolorem neutralnym dla oświetlenia scenicznego podczas występów.

Jeśli planujesz inne zastosowanie dla Swojej sceny. Kolor ma być wizytówką lub nawiązywać do czegoś  – OK

Dostępne są podstawowe kolory : czerwony , niebieski , zielony , kremowy.

Nasze przyczepy jak każdy nowy pojazd, posiadają europejskie dopuszczenie do ruchu drogowego – świadectwo homologacji.  Dokument ten uprawnia do rejestracji przyczepy (sceny mobilnej)  i wydania tablic rejestracyjnych przez właściwy urząd komunikacji , zgodnie z miejscem zamieszkania Kupującego.

Ubezpieczenie „OC komunikacyjne przyczepy” jest obowiązkowe. Można je kupić w większości firm ubezpieczeniowych i zazwyczaj nie kosztuje więcej niż 100 zł/rok.
Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy przyczepy uszkodzonej wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.

Jako doświadczony producent zawsze namawiamy do takiego przedsięwzięcia. Za 1% wartości przyczepy (sceny) /pół roku kupujesz  zabezpieczenie majątku i Swój spokój.

Co łączy restauracje, myjnie samochodowe i zakłady fryzjerskie? To zupełnie różne rodzaje działalności, ale finansami każdego z tych biznesów może zachwiać niespodziewany wypadek z udziałem klientów. Przed ich roszczeniami można się jednak zabezpieczyć zawierając umowę ubezpieczenia.

Żadne przedsiębiorstwo nie jest wolne od nieumyślnego spowodowania szkody na zdrowiu lub mieniu klienta, nawet jeśli przykłada dużą wagę do zasad bezpieczeństwa. Wśród doświadczeń ubezpieczycieli można znaleźć m.in. samochód zniszczony w myjni wskutek przepięcia instalacji elektrycznej i nagłego zatrzymania wszystkich urządzeń, włosy spalone klientom przez nieuważnych fryzjerów czy kończyny złamane w wyniku poślizgnięcia na schodach sklepu lub restauracji. Przykłady można by z pewnością mnożyć. Tego typu sytuacje mają przeważnie charakter losowy, choć niekiedy wynikają z zaniedbania pracowników czy właścicieli firm. Biznes przed tego typu nieplanowanymi stratami można chronić polisą OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki której po szkodzie odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy przejmuje na siebie ubezpieczyciel.

Przedmiotem ubezpieczenia jest więc odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe lub rzeczowe. Co ważne, polisa chroni nie tylko przed stratami czy uszczerbkiem na zdrowiu, których klient faktycznie doznał, ale także przed utratą korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała z winy przedsiębiorcy szkoda. Wybierając ubezpieczenie bardzo ważne jest, aby suma gwarancyjna – maksymalna kwota, do której odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel – była wystarczająca do pokrycia ewentualnych roszczeń. Należy ją dostosować do indywidualnych potrzeb, w zależności od charakteru prowadzonej działalności oraz rodzaju potencjalnych zdarzeń. Po szkodzie ubezpieczyciel przejmuje na siebie koszty naprawy i likwidacji szkody spowodowanej przez przedsiębiorcę, a także opłaty sądowe i wynagrodzenia rzeczoznawców.

Każdy pojazd dopuszczony do ruchu po drogach publicznych podlega obowiązkowym okresowym  badaniom technicznym w stacji diagnostycznej.

Nasze przyczepy należy badać na stacji kontroli pojazdów. Pierwszy przegląd wykonuje się po 3 latach od pierwszej rejestracji , każdy kolejny  co 1 rok.