Scena mobilna czy modułowa?


Transport i przechowywanie

Scena Mobilna typu S-M-S jest jednocześnie pojazdem-przyczepą i estradą sceniczną. Transformacja z przyczepy do sceny jest szybka i łatwa, a wszystkie elementy potrzebne do jej montażu znajdują się w jej wnętrzu. Jest łatwa w przechowywaniu i transporcie. Może być przechowywana na dworze, w każdych warunkach atmosferycznych. Aby pojechać na imprezę wystarczy podpiąć Scenę Mobilną do samochodu osobowego i w drogę.


Scena tradycyjna-modułowa do transportu potrzebuje samochodu ciężarowego lub osobnej przyczepy ciężarowej.Zakup ciężarówki lub przyczepy wiąże się z dodatkowym znacznym kosztem. Do przechowywania elementów sceny tradycyjnej potrzebne jest dodatkowy magazyn . Elementy sceny tradycyjnej przed każdym wyjazdem na imprezę trzeba pakować na pojazd , a po skończonej pracy rozpakowywać pojazd.Montaż scen

Do rozłożenia Sceny Mobilnej typu S-M-S wystarczą dwie osoby. Scena mobilna jest tak zaprojektowana, aby zredukować ryzyko popełnienia błędu podczas jej montażu do minimum . Do montażu Sceny Mobilnej nie są potrzebne dodatkowe narzędzia, które można zgubić lub zapomnieć zabrać . Rozłożenie Sceny Mobilnej trwa nawet 40 min, dzięki czemu Scena Mobilna może być na kilku imprezach w ciągu weekendu, a nawet jednego dnia. Aby wykluczyć ryzyko upadku z wysokości monterów, wszystkie elementy sceny montowane są bezpośrednio z ziemi.


Montaż sceny tradycyjnej trwa znacznie dłużej, bo ok. 6-8, a do jej montażu potrzebne są minimum 4 muskularne osoby. Monterzy często pracują na znacznej wysokości co zwiększa ryzyko nieszczęśliwego wypadku.